The Teardrop Explodes
You disappear from view
(Mercury) dblsingel

Visst var “The Liverpool Explosion” en explosion — inget finns ju kvar. Inget utom Julian Cope, den ende som inte har förrått sig själv. även om den här femlåtars dubbelsingeln tydligt innehåller överblivet studiomaterial, så är den bra. J.C. har en underlig förmåga att komma undan med mord, och t.o.m. få beröm för det!