The Zig Zag Parade/Maxi (Rosa Honung)

Den här maxin innehåller två sidor med tre låtar på varje sida. Sidorna är identiska. Meningen är att man skall kunna spela en på fester, modell vildare. Och den andra för sig själv. Kul. Två av medlemmarna har förflutet i punkbandet Sabotage-81. Little Boy, Fat Man är country-punk. The Righteous One är lite lugnare, påminner om en något ruffigare 50-tals tryckare. Likaså sista låten Til We Drop… Skickligt och bra.