Skånsk pop är på frammarsch igen. Ja man kan nog säga igen eftersom Skåne upplevde en popvåg även under 60-talet och i viss mån under 70-talet. Men så mycket gemensamt har inte dagens popgrupper med den tidens förmågor. Det vill i alla fall samtliga medverkande band i detta nummer poängtera.

Det finns en samling intressanta nya band som vi på ettnollett inte vill undgå att nämna. I detta nummer exponerar vi Alexis från Ystad, Club 8 från Åhus/Lund, Semester från Lund och slutligen Leslies från Kristianstad.
Alla medverkande band får svara på en gemensam fråga om vad de anser om det svenska musiklivet i allmänhet. Ingen har svarat exakt lika, men det finns en förhoppning hos dom alla om att svensk pop är på uppåtgående. Själva bidrar de ju med någonting riktigt viktigt för svenskt musikliv. Intresset utanför landets gränser är som i dessa fall (och i de flesta fall) större än här hemma. Främst Leslies och Club 8 har fått utsökt kritik i länder som Japan, Tyskland och Frankrike.
Låt oss penetrera den skånska popvärlden:

Alexis | Semester | Club 8 | Leslies