På gränsen till rock eller tvärtom…

I förra numret av ettnollett belyste vi majoriteten av norra Sveriges nytillskott i den här artikelserien. Banden var bland andra BLITHE, BEAR QUARTET, HONEYMOONS och POPSICLE (Stockholmsband).
Denna gång är det dags för de sydligt belägna grupperna… högst upp på kartan återfinns Karlstadsbandet THE DAYS följt av BABY LEMONADE från Stockholm, Falköpings FLASHING POPES (ex. MOP TOPS) och Göteborgs THE WIDE. Sist kommer gräddan av Skåneband, SCENTS från Lund, SOULS från Helsingborg och FLOWERHAPPY, även kallade BLOMSTERLYCKLI, från Kristianstad.
Tar man en noggrannare koll på vad som sker bland nya svenska band så ser det riktigt positivt ut, floran av nya grupper är faktiskt mycket större än de flesta tror.) dagspressen och större musiktidningar kan vi läsa om WANNADIES, THIS PERFECT DAY, EGGSTONE o exempelvis THE GIRLS. Dessa nämnda grupper har alla hatt förmånen att få medverka i både radio och TV, vilket givetvis är till fördel.
Intresset från större skivbolag har gett flera mindre skivbolag en skjuts, sett till både för och nackdel. En del blir undanskuffade och andra blir uppköpta. Vi har sett ett antal exempel på det.

Artiklarna: The Days / Baby Lemonade / The Wide / Scents / Souls / Flashing Popes / Flowerhappy