Gruppen verkar först vara hämtade ifrån den del av stan där Hare Krishna förmedlar sina upplevelser. Vita kåpor, rakade huvuden och en monoton, massiv mässa ur högtalarna. Tillsammans med deras egen film, full av diverse kraftuttryck, är effekten mycket suggestiv. Den egna koncentrationen på scenen upphör och vänds istället inåt. Musiken, ljudet och bilderna sköljer bort medvetandet om publik/scen-situationen därför att alla intryck är så stora, nästan övermäktiga.
White Stains “performance” på Hultsfreds Argusscen påminner inte så lite om Throbbing Gristle eller Psychic TV. Så visar det sig också att medvetenheten bakom är mycket stor. WS är snarast ett medel eller en kanal för bandets huvudfigur och sångare Carl Abrahamsson, eller Snurre El Humid Satansson, att sprida sina idéer och teorier om människans möjligheter till att få ett bättre och intensivare liv.
Abrahamsson vill ta fram fyra olika delmoment som kan användas om man vill nå inre harmoni och frigöra sin egen verkliga vilja. Han predikar kroppskultur.
— Frigörandet av endorfiner är ett naturligt sätt att njuta av sig själv, förklarar Abrahamsson. Ett annat sätt är att använda droger. Men inte som stimulantia utan för att lossa på de hämningar som hindrar oss från att tänka på nya sätt. Det tredje momentet är sex, gärna sammankopplat med det fjärde momentet, magi.
Magi, menar han, är rituella situationer för att nå ett konkret resultat.
— Att i orgasmens ögonblick koncentrera sig på vad man vill uppnå är ett sätt att ta sig rakt ner i det undermedvetna och är absolut ofelbart.
Abrahamsson är absolut seriös i sina påståenden, han har tom öppnat en skandinavisk filial till engelska PTVs Tempel Of Psychic Youth, en organisation han kallar “en stor lekstuga för folk som vill bli mer intelligenta”.
När jag berör ordet religion vänder Abrahamsson på det och påpekar att allt religiöst, gudar, djävlar och demoner bara är namn på egenskaper hos människan, att det handlar mer om psykologi än religion.
— Varje människa skall ha sig själv som sin Gud eller Gudinna.
För Snurre El Humid Satansson är detta med rock’n’roll bara ett medel för att närma sig andra mer intressanta saker, även om han gärna diskuterar olika delay, reverb och pålägg som måste till rent tekniskt för att få den effekt White Stains vill ha på sina konserter och skivor.

PS Carl Abrahamsson ligger också bakom engelskspråkiga fanzinet ‘The Fenris Wolf’, vars första nummer tar upp namn som Genesis P-Orridge, William S Burroghs, Kenneth Anger m fl. Beställs för 30 kr på pg 490886-9.