THERION
Lepaca Kliffoth
NUCLEAR BLAST

Mycket har hänt på Therions väg mot sin fjärde fullängdare. Ur musikalisk synvinkel har avsaknaden av Death Metal blivit alltmer markant under årens lopp. Inför “Lepaca Kliffoth” är dödsmetallen totalt avpolletterad och har givit vika för den symfoniska Heavy Metal som började gro på “Symphony Masses: Ho Drakon Ho Megas”.
Therion har förmodligen haft det gamla ordstävet “friskt vågat, hälften vunnet” i tankarna inför den här skivan. Men man kan ju inte vinna jämt.
Therion må vara innovativa och expansiva i den nisch som de nu representerar. Men alla goda idéer som manifesterar sig dränks ofrånkomligt i en lång uppvisning i experimentlusta, och låtarna flyter allesammans ihop till ett överambitiöst virrvarr av laboreringsvurmar.
All charm är som bortblåst.