Är rockmusik “kultur”? Det är en fråga som väl har lika många svar som det finns rockmänniskor.
Men en gång om året brukar många svenska rockband skrika “Ja!” när den frågan ställs. Det är när Statens Kulturråd ska besluta om hur mycket turné- och skivstöd de ska ge till det som kallas “fria musikgrupper”. Ett sammanhang som alltså inkluderar rockmusiken.
Men när samma Kulturråd i början av februari bjöd in till pampig konferens med deltagare från Stat, Landsting, Musikerförbund, TV, Radio och resten av den s k “baletten”, ja då saknades rock-Sverige. Trots att alla de som fått bidrag (en samling som inkluderar t ex Lolita Pop, Commando, Wilmer X, Roffe Wikström, Twice A Man och Dansdepartementet) blivit inbjudna.
Istället blev det endast representanter för jazz, folkmusik, västerländsk konstmusik och andra “alternativa” musikbranscher som diskuterade ämnen som “Hur skaffar kommunerna fler speljobb?”, “Varför är TV-utbudet så trist?”, “Hur påverkar det musiklivet att Landstingen i fortsättningen tar över Rikskonserters uppgifter?” och annat matnyttigt…
Ofta rätt intressanta frågor, som det gavs och togs om så att konferenssalen bågnade.
Men det var pinsamt att rockmusikerna, som ju tydligtvis tycker sig idka kulturgärningar, inte ställde upp…