Uppsala Musikforum, som en gång var med och startade musikforums centralorganisation Kontaktnätet, har blivit uteslutna ur nämnda sammanslutning.
Uteslutningen är ännu ett exempel på den rådande drogdebatten i Sverige. Det var kontaktnätets Svealandsregion som vid vårens sista möte över sina hyresavtal med puben “Tango”, som under 81-82 hyrt in sig i det hus som UMF, Panikteatern och en restaurang (som är separat aktiebolag) äger tillsammans.
— Det hela är egentligen bara löjligt, säger Anders Folke i UMF, Tangos avtal gick ut redan i juni så den diskussionen är ovidkommande. Vad som däremot kommer att ske i höst är att restaurangen kommer att få besked på sin ansökan om starköls- och vintillstånd. Panikteatern stöder deras ansökan. För vår del blir det då inget utrymme för kompromisser för att därigenom kunna vara kvar i Kontaktnätet. Vi äger huset tillsammans och måste följaktligen vika oss för de andras beslut även om vi inom musikforum också i fortsättningen kommer att vara drogfria vid våra evenemang.
Vid regionsmötet i maj var inte UMF närvarande (pga sjukdom enligt Anders Folke) men en som var närvarande var Jan Lilja, regionrepresentant för Svealand i kontaktnätets riksstyrelse:
— Det är en form av tillfällig uteslutning, den råder tills UMF sett över sina avtal. I Kontaktnätets programförklaring står det att vi ska motverka drogmissbruket och då kan vi givetvis inte acceptera att det går till så här. Att UMF försvara sig med att “Folk & Rock” i Lund får var kvar trots att dom hyr in sig i puben Sparta är bara en nödlösning från UMF:s sida. Ekonomiskt är det idiotiskt att utesluta Uppsala men det finns inget alternativ om dom står fast vid sitt beslut. Dessutom tycker jag att det är svagt av dem att inte komma på mötet när de faktiskt visst vad som skulle kunna ske. Men UMF slåss med näbbar och klor för att vara kvar och jag hoppas verkligen att det löser sig.
— Visst har jag en stor näbb, kommenterar Anders Folke, men så stor är den inte. Vi har faktiskt inte kunnat ta ställning i den här frågan ännu eftersom verksamheten legat nere över sommaren. Jag förstår inte regionstyrelsens resonemang när dom vill att vi ska sätta oss över de andras vilja. Men visst är det bra att vara med en centralorganisation, med tanke på STIM-avtal osv, och det bä ta vore om vi fick vara kvar. Men samtidigt finns det mycket att diskutera inom kontaktnätet som de ser ut idag. Personligen anser jag att det ofta bara är en pappersorganisation som borde diskutera musikställenas roll och funktion istället för att syssla med det som de håller på med nu. Dom borde t ex diskutera vilken typ av musiker man ska till ställena, idag är det massor av band som åker runt på Musikforumen som inte alls ställer upp på Kontaktnätets motton. Ett exempel på den haltande logiken är när Kontaknätets tidning n’Roll publicerar en lång intervju med Peter Tosh…
På Riksstyrelsenivå är man däremot helt överens med Svealandsregionen. Pressekreterare Anders Bergström:
— Vi kommer givetvis inte att lägga oss i vad regionen beslutar, dom kommer även fortsättningsvis att få handha ärendet. Jag kan bara tillägga att det finns många föreningar som är viktigare för Kontaktnätet än UMF trots att den är den största. Det är framför allt förortsföreningarna i Stockholm som är organisationens framtid som det ser ut just nu.
Det slutgiltiga beslutet i frågan kommer att tas vid Svealandsregionens första höstmöte den 4:e september.