Det svenska skivbolaget Electra minskar sin personalstyrka med en fjärdedel. Det är främst kontorsanställda som tvingas sluta men även tre producenter ingår bland de uppsagda.
– Vi tvingas rationalisera. 10 personer får gå. Försäljningen är inte den samma som tidigare år. I framtiden kommer vi att satsa mer på fria producenter än eget anställt folk, säger Electras VD Hans-Ove Eriksson.
– Vår svenska produktion har inte varit framgångsrik de senaste två åren. Inte heller vill jag säga att våra utländska produkter överlag gått bra.
Electra representerar amerikanska RCA (med artister som Bowie och Elvis) som i slutet av 70-talet var intresserade av att köpa det svenska bolaget. Några sådana planer finns inte idag men Hans-Ove Eriksson skulle inte tveka om RCA:s bud var seriöst.
– Jag tror på en förbättrad framtid för oss i och med vidtagna åtgärder. Men för alla i branschen är det motigt. Folk knycker vår musik över hela världen när man hemkopierar kassetter, parallellimportörerna tar russinen i kakan, det finns piratverksamhet som vi inte drabbats av så mycket i Sverige ännu.