— Vi kan inte trolla med knäna.
För det uttalandet står Mats Olsson, fritidsnämndens ordförande i Karlshamn (man är benägen att tro honom).
— Ungdomarna i Rockslaget blir så lätt arga och snackar skit om oss, men vi har is i magen och ska ändå försöka hjälpa dom. Dyker det upp en lämplig lokal så ska vi givetvis hjälpa till så gott vi kan, men det står faktiskt 10 föreningar före Rockslaget i lokalkön.

LUNTAN PÅ BORDET

En annan som gärna uttalat sig i Rockslaget-frågan är Folkets Parks föreståndare.
Stig Johansson som i ett TV-program tyckte att Folkets Park skulle satsa på konferenser med spritservering. Det tyckte Mats Olsson lät bra:
— Folkets Park måste ta till krafttag för att överleva och det går inte att hålla spriten utanför parken.
Gammeldansarna t ex måste få ha sin lunta på bordet.
Partikollegan Danås blev däremot upprörd:
— Jag stod bredvid Johansson och hörde honom säga det. Det var ett helt misslyckat uttalande och det kommer absolut inte att bli fråga om någon spritservering i Folkets Park. Jag ställer mig heller inte främmande till att begära av Folkets Park att samarbeta med Rockslaget.
Stig Johansson själv känner sig förorättad och felciterad.
— Jag menade inte så. Hela den här historien har blivit onödigt uppblåst och jag tycker faktiskt synd om pojkarna (!) i Rockslaget. De måste förstå att man inte alltid kan få som man vill. Det finns ju andra föreningar som vill ha hjälp. Det är inte säkert att det Rockslaget gör är det enda rätta. Ärligt talat tror jag att de ungdomar som säger att de hellre vill gå på Rockslagets arrangemang än våra, oftast är under 15 år och alltså för unga för våra danser.
— Vill Rockslaget ha ett samarbete så får dom sluta springa omkring och anse saker och ting och istället sätta igång med en positiv inställning. Jag tror inte heller att Rockslaget är villiga att ta de fasta kostnader som det innebär att ha en permanent lokal i Folkets Park.

SOPOFRISKOKUL

Det finns ett kommunalt samarbetsorgan i Karlshamn där socialnämnden, polisen, fritidsnämnden, skolstyrelsen och kulturnämnden ingår— sopofriskokul.
Sopofriskokul har tillsammans med Folkets Park sökt ett bidrag på cirka en halv miljon från socialstyrelsen ska vi sätta igång i stor skala, säger Mats Olsson.
— Men det finns ingen anledning att blanda in Rockslaget i det sammanhanget.
Det tycker däremot Christer Pettersson på fritidskontoret.
— De arrangemang vi hittills försökt oss på har inte alls varit lyckade och det är mycket tveksamt om vi skall försöka oss på någonting sådant vid sidan av Rockslaget som ju faktiskt bevisligen har lyckats mycket bättre.
Biträdande polischefen Kjell Johansson har en annan åsikt:
— De arrangemang vi haft har gått mycket bra och jag tycker att vi ska fortsätta med det. (Sist hade man 27 besökare). Han tycker dock att Rockslagets idéer är bra även om han inte säger sig tro på helt drogfria tillställningar.
— Det går bara inte att genomföra. Jag tycker också att man måste tona ner uppslutningen kring Rockslaget. Den stora majoriteten är ju passiva medlemmar.

(m) LÄXAR UPP (m)

Moderaterna i kommunen har också yttrat sig. Chefen Nils Karlsson vill försätta Folkets Hus-föreningen i konkurs och nyligen ville han bygga villor på området i stället. Han har dock ändrat sig och säger sig nu vilja ge Folkets Park till Rockslaget och han får medhåll av partikamraten Carl-Gunnar Madestam.
Men andra partikamrater läxar upp chefen och tycker att han är ansvarslös. VPK säger sig stödja Rockslagets krav.
Någon tycker kanske att det här är rörigt och det tycker Rockslaget också.
— Vi har lyckats med det Folkets Hus-rörelsen gjorde för 30 år sedan men inte klarar längre, säger Kheiwe Axelsson. Folkets Park verkar sura för det och kommungubbarna vet inte vad dom ska tro eller tycka.
För att bringa ordning i oredan har Rockslaget bjudit in alla partier till en träff för att förhoppningsvis diskutera problemen sansat.
Spänningen är olidlig inför vad som ska hända när dammet lagt sig. Schlager lovar att rapportera om Mats Olsson lär sig trolla med knäna.